سخت گیری بیش از حد والدین موجب لجبازی کودکان می شود

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: سخت گیری بیش از حد والدین و رفتارهای دوگانه و متضاد با کودک موجب لجبازی کودکان می شود.
غلامعلی افروز در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، افزود: کودکان لجباز متولد نمی شوند، لجبازی ارثی و مادرزادی نیست و بعضی از اختلال ها یا نارسایی های دوران بارداری می تواند زمینه ساز برخی از رفتارهای سازش نایافته یا ناسازگاری های عاطفی کودکان باشد.
وی گفت: رفتارهای نابهنجار یا ناسازگار کودکان نظیر کمرویی، پرخاشگری، گوشه گیری و لجبازی اکتسابی است و علت اصلی چنین رفتارهایی را باید در محیط خانواده و بعد مدرسه و جامعه پیدا کرد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: زمانی که والدین کودک فوق العاده سخت گیر، عصبانی و یا آرمان گرا هستند، از کودکان خود صرفا رفتارهای قالبی و مشخصی را توقع داشته باشند، نهایتا در بیشتر موارد شاهد بروز رفتارهایی نظیر پرخاشگری، کمرویی و لجبازی، خواهند بود.
افروز گفت: بروز چنین رفتارهای نامطلوبی از کودکان نمی تواند، به خاطر یک علت ساده باشد و مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی در به وجود آمدن یک نوع رفتار مطلوب یا نامطلوب دخالت دارند.
وی افزود: سخت گیری بیش از حد در خانواده، رفتارهای دو گانه و متضاد با کودک، ایجاد محدودیت در فعالیت های روزانه کودک، عدم ارضای بهینه  نیازهای اساسی کودک، ناکامی های مکرر کودک، تهدید کودک، تنبیه و تحقیر کودک در شرایط و موقعیت های متفاوت، بی اعتنایی به شخصیت و فعالیت های روزانه ، به خصوص رفتارهای مطلوب کودک، بی مهری نسبت به کودک، وجود احساس تنهایی و تبعیض در کودک  می تواند موجب لجبازی کودک شود.

/ 0 نظر / 26 بازدید